woensdag, 14. januari 2009 - 17:47

Gemeente Venlo waarschuwt voor oplichting

Venlo

De gemeente Venlo waarschuwt voor oplichtingspraktijken. Bij de gemeente is een aantal meldingen binnengekomen van burgers, die telefonisch zijn benaderd door iemand die zich voordoet als een medewerker van de gemeente Venlo. Het gaat zowel om een mannelijke als een vrouwelijke beller die onder andere vragen stelt over uitkeringen, eventuele aanvullende inkomsten en activiteiten buitenshuis. De beller geeft aan ook aan de deur te willen komen.

Gemeente en politie benadrukken dat het hier niet gaat om een medewerker van de gemeente Venlo. Zij roepen iedereen dringend op om geen antwoord te geven op de vragen van de beller en deze persoon ook niet in uw woning binnen te laten, aangezien op dit moment niet duidelijk is wie de vragensteller is en wat hij beoogt.
Provincie:
Tag(s):