woensdag, 4. maart 2009 - 10:52

Gemeente Venray start met tijdelijk huisverbod

Venray

De gemeente Venray wil per 1 april starten met het opleggen van een tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld. Per 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod in werking getreden en Venray heeft hier nu een plan voor opgesteld. De gemeenteraad beslist hier op 12 mei 2009 over.

De burgemeester kan een tijdelijk huisverbod opleggen bij iemand die huiselijk geweld dreigt te plegen. Het huisverbod kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan. De uit huis geplaatste persoon mag tien dagen zijn of haar woning niet meer in. Tijdens die periode mag de uit huis geplaatste ook geen contact opnemen met de partner of kinderen. Vooruitlopend op de goedkeuring van de raad start Venray met een aantal testcasussen, om ervaring op te doen.

In Venlo is het tijdelijk huisverbod in 2007 als pilot getest (naast de steden Groningen en Amsterdam). Het huisverbod bleek hier succesvol te zijn.
Provincie:
Tag(s):