dinsdag, 6. januari 2009 - 11:04

Gemeente Weert vraagt mening inwoners

Weert

De gemeente Weert laat een onderzoek uitvoeren onder 3600 inwoners. Met de uitkomsten van het onderzoek wil het gemeentebestuur de communicatie en de dienstverlening verbeteren.

Na de eerdere onderzoeken heeft de gemeente bijvoorbeeld een telefonisch informatiecentrum geopend, de balies in het stadhuis aangepast en het burgerjaarverslag meer gericht op de inwoners in de vorm van een Burgerjaarkrant. Daarnaast is de gemeente onder andere bezig met het terugdringen van de wachttijden bij de publiekbalies en worden er in de wijken Fatima en Biest speciale afvalbakken voor hondenpoep geplaatst.

In het onderzoek kunnen de inwoners hun mening geven over uiteenlopende onderwerpen. Naast de dienstverlening en communicatie krijgen de inwoners ook vragen over o.a. de leefbaarheid en veiligheid van hun buurt, over het gemeentebestuur en over de lokale politiek. Ook worden er vragen gesteld over hoe betrokken inwoners zijn bij de gemeente en het maken van gemeentelijke plannen. Om een betrouwbaar beeld te krijgen van hoe inwoners hierover denken, is het belangrijk dat veel mensen deelnemen aan het onderzoek.
Provincie:
Tag(s):