dinsdag, 20. januari 2009 - 10:49

Gemeente Weststellingwerf stemt in met proefboring naar gas

Weststellingwerf

Als het aan de gemeente Weststellingwerf ligt zullen er binnenkort proefboringen plaatsvinden ten behoeve van het onderzoek naar de aanwezigheid van aardgas.

Dit maakt de gemeente dinsdag bekend. De boringen zullen plaatsvinden op twee perselen in de omgeving van Noordwolde. Het gaat om de Westvierdeparten en de Vinkegavaartweg nabij de Hoeve.

De gemeente is voornemens medewerking te verlenen middels een planologische ontheffingsprocedure van de Wet ruimtelijke ordening.

In een afzonderlijk bericht wordt door Vermilion Oli & Gas Netherlands BV nadere informatie verstrekt omtrent de ontwikkeling en de nog door dit bedrijf te organiseren informatiebijeenkomst. De gemeente Weststellingwerf zal tijdens deze bijeenkomst eveneens vertegenwoordigd zijn.
Provincie:
Tag(s):