woensdag, 21. januari 2009 - 22:57

Gemeente wil meer sporthulpmiddelen voor Hagenaars met een beperking vergoeden

Den Haag

De gemeente Den Haag wil meer sporthulpmiddelen vergoeden, zodat meer Hagenaars met een beperking kunnen gaan sporten. Nu komen alleen sportrolstoelen in aanmerking voor vergoeding door de gemeente.

Het nieuwe pakket dat vergoed wordt, bevat straks naast hulpmiddelen zoals een zelfschietende hockeystick en een laservizier, ook aanpassingen zoals een zadel (paardensport) voor mensen met een beperking. Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorstel van wethouder Bert van Alphen hiertoe naar de gemeenteraad gestuurd. Indien een meerderheid van de raad hier binnenkort mee instemt gelden de nieuwe vergoedingen vanaf medio maart.

Het voorstel sluit aan op het beleid van het college, zoals in het collegeakkoord ‘Meedoen’ opgenomen. Hierin staat de deelname van zoveel mogelijk Hagenaars aan de samenleving en aan activiteiten zoals sport centraal. Dit vergroot hun zelfredzaamheid. De lijst van nieuwe hulpmiddelen en aanpassingen die vergoed worden is samengesteld aan de hand van resultaten van een recent onderzoek onder Hagenaars met een beperking.

Wethouder Van Alphen wil voor deze extra vergoeding 122.500 euro per jaar uittrekken. Hij verwacht dat ongeveer 150 Hagenaars in de doelgroep jaarlijks hiervan gebruik zullen maken. Het budget komt uit het WMO-budget (Wet maatschappelijke ondersteuning), het geld dat onder meer bestemd is voor voorzieningen voor mensen met een beperking.
Provincie:
Tag(s):