maandag, 9. februari 2009 - 21:51

Gemeenten en provincie willen Zuyderzeerand nieuw leven inblazen

Lelystad

De gemeenten Noordoostpolder, Lemsterland, Steenwijkerland en de provincie Flevoland willen de Zuyderzeerand, het gebied tussen het Friese Lemmer en Vollenhove in Overijssel nieuw leven inblazen.

Met de startverklaring die zij op 4 februari 2009 ondertekenen geven zij gezamenlijk opdracht tot het doen van een gebiedsverkenning voor het grensgebied tussen het oude en het nieuwe land. Gezamenlijk uitgangspunt van de verkenning is het geven van een sociaal-economische impuls, met een nieuwe waterzone.

De provincie en drie gemeenten zijn op zoek naar een nieuwe inrichting van het gebied met aandacht voor innovatief wonen en werken aan/ op het water, recreatie en natuurontwikkeling.

Daarnaast zal de verkenning ingaan op het rapport van de commissie Veerman door te kijken wat het gebied kan betekenen voor de opvang van zoet water en waterbeheer. De aanleg van een waterverbinding en uitbreiding van vaarroutes, bijvoorbeeld een vaarverbinding tussen Vollenhove en Lemmer maken onderdeel uit van de verkenning.

De gebiedsverkenning zal ook rekening houden met het herstel en de versterking van de cultuurhistorie. In vroeger tijden lagen de plaatsen Lemmer, Kuinre, Blankenham, Vollenhove en Blokzijl eeuwenlang aan de toenmalige Zuiderzee. Uitgangspunt is om deze stadjes en dorpjes weer zoveel mogelijk hun oude karakter terug te geven.

De eerste resultaten van de gebiedsverkenning Zuyderzeerand worden medio 2010 verwacht.
Provincie:
Tag(s):