zondag, 6. december 2009 - 22:04

Gemeenten gaan jodiumtabletten verspreiden

Op woensdag 2 december is tijdens het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland een voorstel besproken voor het preventief verspreiden van jodiumtabletten. Jodiumtabletten bieden bescherming aan inwoners tegen radioactief jodium dat bij een kernongeval kan vrijkomen.

Het voorstel is al eerder ingebracht bij het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en uitvoerig besproken met de ministeries van VROM en VWS. Naar verwachting worden de eerste pillen in het voorjaar van 2010 gepredistribueerd.


Advies aan gemeenten voor verspreiding jodiumtabletten
Het advies voor verspreiding van jodiumtabletten onder inwoners geldt voor de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Middelburg, Vlissingen, Sluis en Terneuzen, Reimerswaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht. Deze gemeenten liggen binnen een cirkel van twintig km rond de vier kerncentrales in Doel (België) en in een kring van tien km rond de kerncentrale in Borssele.

Mocht er zich een kernongeval voordoen, dan verspreiden hulpverleners jodiumtabletten onder de bevolking. Het advies tijdens een kernongeval luidt echter om te schuilen. Als er gevaar is voor de volksgezondheid, kunnen de gemeenten de hulpverleners niet de straat opsturen om de tabletten te verspreiden. Daarom is het advies aan de gemeenten om de tabletten vooraf onder inwoners te verspreiden. Met dit advies wordt het (pre)distributiebeleid van België in Nederland voortgezet.


Radioactief jodium en jodiumtabletten
De kans op een kernongeval is vanwege strenge veiligheidseisen en controles tot een minimum beperkt. Ondanks al die voorzorgsmaatregelen kan er toch iets gebeuren. Er kan bijvoorbeeld radioactief jodium vrijkomen. Radioactief jodium in de schildklier kan op de langere termijn (na vijf tot vijftien jaar) schildklierkanker veroorzaken. Via de luchtwegen of het eten van besmet voedsel komt radioactief jodium in het lichaam terecht. Dit wordt in de schildklier opgenomen. De opname van radioactief jodium in de schildklier wordt geremd door vóór of tijdens de besmetting een extra hoeveelheid niet-radioactief jodium in te nemen, bijvoorbeeld in de vorm van jodiumtabletten (kaliumjodaat).


Uitwerking project jodiumtabletten
Een projectgroep gaat in opdracht van de besturen alle details uitwerken rondom de wijze van verspreiding en de communicatie hierover richting inwoners. De projectgroep bestaat uit functionarissen van betrokken gemeenten, Veiligheidsregio Zeeland en Midden- en West-Brabant, de Ministeries van VWS en VROM en maatschap ziekenhuisapotheek Scheldezoom (ADRZ i.o.).


Denk Vooruit
De overheid roept ook burgers nadrukkelijk op om zich voor te bereiden. De landelijke campagne “Denk Vooruit” stimuleert burgers zelf maatregelen te nemen voor het geval zich een ramp of crisis voordoet. Het verspreiden van jodiumtabletten past hier bij, zodat burgers bij een eventueel kernongeval zichzelf kunnen beschermen
Provincie:
Tag(s):