donderdag, 4. juni 2009 - 19:32

Gemeenten houden gezamenlijk milieu actie

Beesel

In de gemeenten Arcen en Velden, Beesel, Maasgouw, Roermond en Venlo heeft woensdag een gezamenlijke milieuhandhavingsactie plaatsgevonden. Gedurende de dag werden er 19 overtredingen geconstateerd, waaronder de verontreiniging van oppervlaktewater in de haven van Maasbracht door het dumpen van teer vanaf een schip.

Verder werd er in de gemeente Venlo een aannemersbedrijf gecontroleerd dat zich mogelijk illegaal op een agrarisch bedrijf heeft gevestigd. Ook werd op deze locatie op grote schaal bedrijfsafval verbrand. In voornoemde gevallen is verbaliserend opgetreden.

Aandachtspunten tijdens dit gezamenlijk optreden waren (mogelijke) overtredingen in het buitengebied, zoals het dumpen van afval (huishoudelijk afval, grond en puin), illegale nieuwbouw, lozingen in oppervlaktewateren, vellen van bomen, illegale recreatie, mestopslagen, en toepassingen van bestrijdingsmiddelen. Naast deze gebruikelijke aandachtspunten in het buitengebied was er bijzondere aandacht voor gedragingen op en rondom de Maas, zoals bij scheepswerven, jachthavens en de diverse Maasplassen.

Aan deze actie namen naast de betreffende gemeenten o.a. ook de Provincie Limburg, Algemene Inspectie Dienst, Waterschap Roer en Overmaas, Waterschap Peel en Maasvallei, Groene Brigade, Rijkswaterstaat en Politie deel.

In het totaal zijn er dit jaar, verspreid over Limburg,12 van dergelijke acties gepland. De acties worden, in goed overleg met de deelnemers, georganiseerd door de provincie en politie.
Provincie:
Tag(s):