woensdag, 20. mei 2009 - 9:31

Gemeenten onderzoeken mogelijkheden Verzoamelstee

De gemeenten Bedum, Ten Boer en Winsum laten onderzoeken of het haalbaar en betaalbaar is om een speciale beeldtelefoon te plaatsen op een openbare plaats in de kleinere kernen van de gemeenten. Met deze beeldtelefoon, voorzien van tal van technische snufjes, kunnen inwoners zaken bespreken en regelen met plaatselijke ondernemers, verenigingen, instellingen en de gemeente.

Het doel van dit project, dat de naam ‘Verzoamelstee’ draagt, is om te kijken of het mogelijk is om voorzieningen terug te brengen in kleinere dorpen. De techniek maakt het mogelijk om bijvoorbeeld ochtendgymnastiek op afstand aan te bieden of boodschappen te bestellen.

Alles valt of staat echter met het de behoefte van inwoners, verenigingen, instellingen en ondernemers om deel te nemen aan dit project. Om die behoefte te peilen worden inwoners en organisaties de komende maanden door projectleider drs. Lourens P. Koomans van Feniks maatschappelijke opbouw benaderd. Na de zomervakantie worden de resultaten van het onderzoek verwacht. Aan de hand daarvan beslissen de gemeentebesturen of het project vervolg krijgt.
Provincie:
Tag(s):