maandag, 23. februari 2009 - 15:54

Gemeenten smelten hun visies samen

Delfzijl

De gemeentebesturen van Appingedam en Delfzijl gaan binnenkort aan de slag met een gezamenlijke visie op de toekomstige ontwikkeling van beide gemeenten. Een gezamenlijke visie is nodig om de samenwerking op alle beleidsterreinen te versterken en ontwikkelingen goed op elkaar af te stemmen. Het zogeheten ‘Ontwikkelingsperspectief 2030’ krijgt een brede, regionale insteek.

De beoogde visie laat in woord en beeld zien in welke richting beide gemeenten zich willen ontwikkelen. Niet alleen op ruimtelijk gebied, maar ook op het gebied van bevolkingsopbouw, wonen, welzijn, sociale samenhang, cultuur, sport, recreatie, werkgelegenheid, verkeer en bereikbaarheid.

De bestaande toekomstvisies van de beide gemeenten vormen een belangrijke basis voor het Ontwikkelperspectief 2030, evenals andere recent ontwikkelde visies en plannen. Helemaal nieuw is het Ontwikkelingsperspectief 2030 dan ook niet; het is vooral bedoeld om alle losse visies en plannen samenbrengt in één integrale visie.

Een actualisatie van de bestaande visies is wel te verwachten. De afgelopen maanden is in de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Eemsmond en Loppersum een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar wonen en voorzieningen. De uitkomsten hiervan – die begin maart bekend worden - zullen mogelijk tot aanpassing van de bestaande visies leiden.
Provincie:
Tag(s):