dinsdag, 20. oktober 2009 - 22:02

Gemeenten staan klaar voor DSB-klanten in acute geldnood

Klanten die als gevolg van het DSB-faillissement in acute financiële problemen zijn geraakt moeten volgens staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid snel voor overbrugging zorgen.

DSB-klanten hebben zelf de eerste verantwoordelijkheid om een oplossing te zoeken door bijvoorbeeld een betaalrekening te openen bij een andere bank of bij familie of vrienden geld te lenen. In het uiterste geval kunnen gemeenten op basis de Wet werk en bijstand ruimte bieden voor noodhulp aan mensen in acute financiële problemen. Gemeenten beoordelen in individuele gevallen of er sprake is van een acute noodsituatie en in welk geval bijstandsverlening noodzakelijk is.

Daarnaast zijn gemeenten en het UWV erg actief op de werkpleinen in Noord-Holland om gezamenlijk alles op alles te zetten om de gevolgen voor het ontslagen personeel -en de werkgelegenheid in Noord-Holland- zo beperkt mogelijk te houden. Er worden door het UWV extra informatiebijeenkomsten voor het personeel georganiseerd waar men terecht kan voor vragen.
Provincie:
Tag(s):