vrijdag, 9. oktober 2009 - 22:47

Gemeenten vrije hand parkeertarieven voor vervuilende voertuigen

Den Haag

De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mede namens minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingestemd met de tijdelijke experimenteerwet differentiatie van parkeertarieven.

Met deze tijdelijke wet wordt het voor een beperkt aantal gemeenten mogelijk een proef te houden met het differentiëren van parkeertarieven naar de mate waarin voertuigen de lucht verontreinigen. Doel is om de luchtkwaliteit in de binnensteden te verbeteren.

De vier steden met de grootste luchtkwaliteitsproblematiek zijn Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Daarnaast zullen de gemeenten Apeldoorn, Leiden en Nijmegen van de regeling gebruik mogen maken. De proef start naar verwachting per 1 januari 2011 en zal duren tot 1 januari 2015.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
Provincie:
Tag(s):