donderdag, 22. oktober 2009 - 9:49

Generatie Einstein, jongeren van nu?

De Provincie maakt de laatste jaren veel werk van jongerenparticipatie en dat is uiteraard niet zonder reden. Zeeland heeft te maken met vergrijzing en ontgroening. Het is dan ook belangrijk dat jongeren hier blijven of terugkomen.

Om het beleid van de Provincie beter te kunnen afstemmen op wat jongeren nodig hebben, stelden Gedeputeerde Staten in hun collegeprogramma dat minimaal 50% van de nieuwe beleidsnota's (of
daarvan afgeleide uitvoeringsnota's) met de inspraak van jongeren tot stand moet komen.

Sommige mensen zijn al compleet verkocht door de positieve ervaringen met jonge Zeeuwen. Anderen zijn nog wat huiverig om jongeren te betrekken bij hun werkveld en weer anderen vinden het moeilijk uit te vinden hoe ze jongeren nu kunnen betrekken.

Iedereen die nieuwsgierig is naar de huidige generatie jongeren, hoe zij bereikt kunnen worden en wat zij kunnen betekenen, wordt uitgenodigd op donderdag 22 oktober a.s. in de Filmzaal van het
Provinciehuis.

13.00 - 13.05 Welkomstwoord George van Heukelom (Gedeputeerde jeugd);
13.05 - 13.30 JouwZeeland - jeugdparticipatie Provincie Zeeland;
13.30 - 14.30 Lezing Inez Groen;
14.30 - 15.00 Tijd voor discussie en vragen.
Provincie:
Tag(s):