zaterdag, 24. oktober 2009 - 10:37

Gesaneerde Tungelroyse beek weer vervuild

Venlo

Uit onderzoek van het Waterschap Peel en Maasvallei blijkt dat de gesaneerde Tungelroyse beek verontreinigd is. In de beek is zwarte aanslag aangetroffen dat uit mangaan blijkt te bestaan. De zware metalen cadmium en zink zijn aangetroffen aan slibdeeltjes die op de bodem van de opgeschoonde beek liggen.

De aanleiding van het onderzoek was de constatering in de afgelopen jaren dat in gesaneerde delen van de Tungelroyse Beek verontreinigd slib werd aangetroffen. Bovendien werd op sommige plaatsen op waterplanten een zwarte aanslag aangetroffen. In juni 2009 werd het onderzoek gestart. De eerste fase van het onderzoek richtte zich op de oorzaak van de verschijnselen. Er zijn tientallen monsters water, waterbodem, zwevend slib en waterplanten verzameld en geanalyseerd.

De exacte herkomst van deze herverontreiniging is nog niet bekend. Het vervolgonderzoek zal zich met name gaan richten op de vraag of de herverontreiniging er toe kan leiden dat het resultaat van kostbare saneringen verloren gaat. Als die dreiging er is, dan zal gezocht worden naar maatregelen om deze te ondervangen. Het doel voor alle betrokken partijen is om het stroomgebied van de Tungelroyse Beek duurzaam een hoge ecologische waarde te geven.
Provincie:
Tag(s):