vrijdag, 3. juli 2009 - 19:02

Geschikt wonen voor Iedereen in IJpelaar

Breda

Het college van Burgemeester en wethouders heeft voor het GWI-gebied IJpelaar, Overakker, Ginneken, Blauwe Kei en Nieuw Wolfslaar de gebiedsvisie Geschikt wonen voor iedereen (GWI) vastgesteld. Deze dient als basis om wonen, welzijn en zorg voor iedereen bereikbaar te maken.

De komende maanden gaat de gemeente met maatschappelijke partners werken aan het uitvoeringsplan GWI voor dit gebied. De plannen moet leiden tot een uitvoeringsprogramma en een wijkconvenant dat eind dit jaar aan de gemeente wordt aangeboden.

Het doel van GWI is iedereen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in levensloopgeschikte wijken. Hiermee speelt Breda in op de toenemende vergrijzing. De gemeente heeft onderzocht wat die vergrijzing voor het gebied betekent.
Provincie:
Tag(s):