vrijdag, 9. oktober 2009 - 17:57

Geslaagde reddingsoperatie door gemeentearchief

Lunteren

Het gemeentearchief heeft samen met de Hervormde Gemeente uit Lunteren een reddingsoperatie op touw gezet om de archiefstukken van de kerk te ordenen. Anderhalf jaar ordende en beschreef ds. Van ’t Veld het materiaal. Deze week is de nieuwe inventaris op de archieven over de jaren 1772 tot en met 2004 gepresenteerd.

In 2008 besloot de Hervormde Gemeente om de oudere archiefstukken van de kerk onder te brengen bij het Gemeentearchief. De archiefstukken lagen tot die tijd ongeordend en daardoor ontoegankelijk in de kerkelijke gebouwen en soms ook bij mensen thuis. Leden van de Hervormde Gemeente verzamelden de stukken. Vervolgens werd al het materiaal overgebracht naar het Gemeentearchief in Ede. Daar werd het materiaal geordend en beschreven. Uiteindelijk is een inventaris samengesteld. Deze inventaris is in boekvorm beschikbaar voor onderzoekers.

Tijdens een bijeenkomst in het Meestershuis in Lunteren is deze week de nieuwe inventaris op de archieven gepresenteerd. Naast de beschrijving van de archiefstukken is ook een historische inleiding opgenomen. Auteur ds. Van ’t Veld overhandigde het eerste exemplaar van het boekje aan vertegenwoordigers van de Hervormde Gemeente Lunteren en de Hersteld Hervormde gemeente aldaar.

Ds. Van ’t Veld benadrukte in zijn toespraak het belang van lokale kerkelijke archieven. Deze archieven zijn in de plaatselijke situatie vaak aan allerlei gevaren onderhevig. Doordat deze risico’s ook in Lunteren zijn gelopen, is het archief niet geheel compleet. Toch gaat de informatie terug tot 1772 en daarmee mag het archief in Lunteren als uiterst waardevol worden beschouwd. Alle stukken die ouder zijn dan vijftig jaar zijn in de studiezaal van het Gemeentearchief, Bergstraat 4 in Ede te raadplegen. De studiezaal is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

In de archieven missen de notulenboeken van de kerkenraad over de jaren 1871-1883 en 1907-1948. Ook de doop-, lidmaten- en trouwboeken vertonen hiaten. Notulen van de kerkvoogden ontbreken over de jaren 1868-1908. Tot slot ontbreken ook archiefstukken van kerkelijke verenigingen, zoals die van het kerkelijk jeugdwerk. Mensen die hierover meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de Hervormde Gemeente Lunteren, telefoonnummer (0318) 485951 of met het Gemeentearchief, telefoonnummer (0318) 680359.
Provincie:
Tag(s):