dinsdag, 20. oktober 2009 - 14:06

'Gevaarlijke gascontainers internationaal aanpakken'

Den Haag

Het probleem van de containers met gevaarlijke stoffen kan alleen opgelost worden met een internationale aanpak. ‘Zelfs in Europa zijn veel landen zich niet bewust van het probleem’, meldt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dinsdag.

Om die reden heeft de Arbeidsinspectie in Nederland collega's uit andere EU-landen uitgenodigd voor een seminar op 22 en 23 oktober in Den Haag. Containers worden met gas bewerkt om Europa te beschermen tegen ongedierte. Daarnaast kan de lading schadelijke stoffen afgeven. Bij het openen van containers kunnen daardoor gevaarlijke dampen vrijkomen. Dat levert risico's op voor de gezondheid van werknemers.

De problemen met gegaste containers doen zich in heel Europa voor. Weliswaar arriveren ze in havens, maar de meeste containers blijven gesloten en gaan door naar de afnemer van de goederen. De werknemers van de ontvangende bedrijven lopen dan risico's. Veel landen zijn zich daar nauwelijks van bewust. Een gezamenlijke aanpak is nodig. Dat is ook om te voorkomen dat internationale bedrijven per land met andere regels en ander toezicht te maken krijgen.

Over een gezamenlijke Europese aanpak wordt op het seminar gesproken. Ook bezoeken de deelnemers Nederlandse bedrijven die zorgvuldig omgaan met gevaarlijke stoffen in containers. Het gaat om ChemSupport (arbo en milieu) en logistiek bedrijf DB Schenker in Rotterdam.

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert bij bedrijven of zij hun medewerkers beschermen tegen de risico's van giftige stoffen in containers. Als medewerkers die stoffen binnenkrijgen, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Het zenuwstelsel kan aangetast worden. Tot nu toe is het aantal incidenten beperkt.
Provincie:
Tag(s):