donderdag, 9. april 2009 - 16:34

Gezamenlijke huisvesting voor ministeries

Den Haag

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de huisvesting van de ministeries in het centrum van Den Haag verder te concentreren.

In totaal worden acht van de dertien beleidskernen van ministeries gezamenlijk gehuisvest. Deze concentratie is mogelijk omdat de rijksoverheid kleiner wordt.

Zonder bijsturing zouden de komende jaren ongeveer 6.000 werkplekken leeg komen te staan in het centrum van Den Haag. Gezamenlijke huisvesting van beleidskernen van ministeries zal, naast efficiënter ruimtegebruik, tevens een stimulans zijn voor intensievere onderlinge samenwerking.
Provincie:
Tag(s):