vrijdag, 18. december 2009 - 16:04

Goede resultaten na brandweeracties Veilig Thuis en Veilig Uit

Eindhoven

Donderdag 17 december bezochten medewerkers van Brandweer Eindhoven zowel woningen als horecabedrijven om te zien of brandveiligheid leeft bij inwoners en horecaondernemers van Eindhoven.

In totaal werden 414 huishoudens bezocht, bij 64% van de woningen hing een rookmelder. Van de 68 bezochte (horeca)panden waren er 44 volledig in orde, wat neerkomt op 65%. Bij al deze bezochte panden waren tijdens eerdere acties gebreken geconstateerd.

Actie Veilig Thuis
Doel van de actie Veilig Thuis was inventariseren wat inwoners van Eindhoven zelf doen om de brandveiligheid van hun woning te vergroten én om hen te stimuleren zelf maatregelen te treffen.

Uit de inventarisatie bleek verder dat 46% van de mensen zegt nagedacht te hebben over het ontvluchten van hun woning. Daarnaast beschikte 33% over een klein blusmiddel. Mensen die niet thuis waren of niet wilden of konden meewerken aan de actie, kregen foldermateriaal in de bus of aangereikt.

Actie Veilig Uit
Doel van deze actie is het bereiken van veiligheid in Eindhoven en het bewust maken van ondernemers van de verantwoordelijkheid die zij hierbij hebben. Dit keer zijn panden bezocht die tijdens eerdere acties een slechte score hadden behaald.

Opvallend was het grote aantal bedrijven dat zijn zaken nu wel volledig op orde had. Bij 24 panden werd ook deze keer een overtreding geconstateerd.

Ernstige overtredingen
Aan de hand van een checklist is onder andere gekeken naar de vluchtwegaanduidingen, de vluchtweg zelf, de nooduitgangen, de aanwezigheid en brandveiligheid van versieringen en de brandblusmiddelen.

In de 24 gevallen waar een overtreding werd geconstateerd, waren dat bij 12 panden zware en/of meerdere overtredingen. Alle ondernemers hebben de ernstige overtredingen direct opgelost in het bijzijn van de inspecteurs. Daarnaast worden steekproefsgewijs panden die niet voldeden aan de veiligheidseisen opnieuw gecontroleerd.
Provincie:
Tag(s):