donderdag, 26. februari 2009 - 11:03

Goede resultaten parkeeronderzoek Stadshart

Almere

In juni en juli 2008 is het tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek onder parkeerders in Almere uitgevoerd. Naast de tevredenheid van de dienstverlening is ook onderzoek gedaan naar de parkeermogelijkheden en de reden van parkeren in het Stadshart.

Uitkomst van het onderzoek is dat de parkeerder over het algemeen tevreden is over de parkeergarages en –terreinen in het Stadshart en een rapportcijfer van 7,3 geeft. Hierbij is gekeken naar bijvoorbeeld de openingstijden van de parkeergarages, bereikbaarheid van de meldkamer via telefoon en intercom en veiligheid.

Bij de garagekeuze laten de parkeerders zich vooral leiden door de afstand tot de eindbestemming en de goede bereikbaarheid van de betreffende parkeergarage. Een ruime minderheid maakt gebruik van het straatparkeren. Bovendien is de parkeertijd op straat gemiddeld korter dan in de garages.

In oktober 2008 zijn de Krakeling- en Hospitaalgarage in Almere gecertificeerd en onderscheiden met de European Standard Parking Award (ESPA). Beide garages voldoen aan de gestelde eisen voor bijvoorbeeld veiligheid, kwaliteit en toegankelijkheid. Voor 2009 staat een vervolg van deze certificering gepland, waarbij het verder verbeteren en waarborgen van de kwaliteit van de parkeergarages centraal staat.
Provincie:
Tag(s):