woensdag, 7. januari 2009 - 17:37

Gouda krijgt Veiligheidshuis

Gouda

Nog deze zomer heeft Gouda een veiligheidshuis, waarin politie, justitie, gemeente en ketenpartners in de veiligheidsaanpak samenwerken. Dit sluit naadloos aan bij het plan van aanpak voor de overlast in de wijk Oosterwei, dat de gemeente heeft ingediend bij het kabinet. Dit heeft de gemeente Gouda woensdag 7 januari bekendgemaakt.

In dat plan doet de gemeente een voorstel voor een integrale aanpak van de veiligheid van de wijk. Aanleiding was een incident waarbij een buschauffeur werd beroofd op 10 september 2008. Met het Veiligheidshuis kan de gemeente effectiever en sneller optreden als het moet. Burgemeester Wim Cornelis: “Dit is een mooi cadeau voor Gouda, een geweldige stap in de goede richting�.

In het plan van aanpak heeft de gemeente een aantal maatregelen voorgesteld om de veiligheidssituatie in de wijk fors te verbeteren: gezinscontracten, onder toezichtstelling, versnelde sloop van woon-winkelstrip aan de Rijkestraat, nieuwe bevoegdheden voor de burgemeester, uithuisplaatsing, specifieke aandacht voor 8- tot 16- jarigen en gezinsmanagers die helpen bij de opvoeding.

Het plan kent drie speerpunten: jongeren en hun omgeving, aanpakken van de zwaarste categorie overlastgevers en fysieke ingrepen om de wijk te verbeteren.

Eerste resultaten
De minister van Justitie heeft vrij snel na het incident in Oosterwei ingestemd met het verzoek van de regiopolitie Hollands-Midden om 6 extra rechercheurs van de Koninklijke Marechaussee (KMAR) toe te voegen aan het districtsteam van de politie. Door beperkte capaciteit van het korps was een achterstand ontstaan in het recherchewerk.

KMAR-inzet
Mede dankzij de inzet van de KMAR-rechercheurs konden 200 van de 500 zaken extra worden afgehandeld. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken kwam al een toezegging voor een financiële bijdrage voor de inzet van gezinsmanagers. Voor het derde speerpunt, te weten de verbetering van de wijk, heeft de gemeente contact met de minister van Wonen, Wijken en Integratie.

Veiligheidshuis
Met de toezegging van de minister van Justitie over het Veiligheidshuis kan de gemeente goede vorderingen maken met de uitvoering van de plannen. In het Veiligheidshuis Gouda werken alle instanties die zich bezig houden met probleemjongeren (o.a. gemeente, politie, justitie, reclassering, bureau Jeugdzorg) samen onder één dak.

Zo kunnen de problemen adequaat worden aangepakt. De gezamenlijke voorbereiding door gemeente, politie en openbaar ministerie voor een Veiligheidshuis in Gouda zijn volgens de minister in een zodanig stadium dat het al deze zomer kan worden geopend.

Burgemeester Wim Cornelis: “We werken natuurlijk al samen, maar met het Veiligheidshuis wordt die samenwerking bekrachtigd. We staan in de startblokken. Als het kabinet ons de tools geeft, kunnen wij aan de slag.�
Provincie:
Tag(s):