maandag, 2. februari 2009 - 10:49

Gouda start proef met waterbergende weg

Gouda

Op 11 februari om 15.00 uur opent wethouder Marco Kastelein (Stedelijk Beheer en Milieu) in de Goudse Emmastraat een voor Nederland unieke waterbergende weg.

Het project, een samenwerking tussen Aquaflow B.V. en de gemeente Gouda, is ontwikkeld om snel grote hoeveelheden neerslag te verwerken. Het water wordt opgeslagen in holle ruimtes onder het wegdek en afgevoerd naar de watergang zodat het riool niet onnodig wordt belast.

De weg is speciaal geconstrueerd voor gebieden met een slappe veenbodem, veel bebouwing en een hoge grondwaterstand. De holle ruimte onder de weg maakt de constructie lichter, wat gunstig is tegen verzakkingen.

Daarnaast vangt de weg zware metalen en koolwaterstoffen af uit het afstromende hemelwater. Deze zuiveringstoepassing wordt door Rijk en Provincie gestimuleerd en is opgenomen in de milieulijst van Senter Novem.
Provincie:
Tag(s):