woensdag, 20. mei 2009 - 22:29

GPS ongeschikt voor snelheidsmeting

Den Haag

Een automobilist die een bekeuring voor snelheidsovertreding van een trajectcontrolesysteem aanvocht met GPS als bewijs, is door de kantonrechter in het ongelijk gesteld.

De rechter volgde de uitleg van het Nederlands Meetinstituut (NMi). Het instituut stelt dat GPS een plaatsbepalingssysteem is, dat niet primair is bedoeld om de snelheid weer te geven. De snelheidsweergave van GPS loopt achter op de werkelijke snelheid, wat duidelijk wordt bij accelereren en afremmen.

In deze zaak trok de betrokkene verder in twijfel of een trajectcontrole-systeem een wettig meetmiddel is, omdat het niet wordt genoemd in de Regeling Meetmiddelen Politie uit 1997. Ook dit werd door de kantonrechter terzijde geschoven met verwijzing naar een uitspraak van de Hoge Raad uit 2000. De HR stelt dat een meetmiddel niet in de lijst opgenomen moet zijn om ingezet te kunnen worden, zolang het middel geldige -geijkte- snelheidsmetingen verricht.
Categorie:
Tag(s):