dinsdag, 2. juni 2009 - 10:30

Gratis bussen op bedrijven-terreinen in Amsterdam

Amsterdam

Op de bedrijventerreinen Schinkel en Amstel Business Park gaan vanaf 2 juni nieuwe bussen rijden: de Schinkel Bus en de Amstel Business Park Bus.

Het gebruik van deze bussen is gratis en bedoeld voor werknemers en bezoekers van de bedrijven en ondernemingen in deze bedrijvengebieden.

Het aanbod van gratis bussen is een proef die loopt tot eind 2009. Bedrijven worden in het najaar benaderd om te inventariseren wat de haalbaarheid is van het vervoersconcept na 2009. De proef is een project van het plan Voorrang voor een Gezonde Stad, voor schoner en efficiënter personenvervoer in de stad.

Met de Schinkel Bus en de Amstel Business Park Bus biedt de gemeente een alternatief voor bezoekers en werknemers. Per 1 maart is namelijk betaald parkeren ingevoerd op bedrijventerrein Schinkel. De gemeente Amsterdam voert ook betaald parkeren in op het Amstel Business Park. Naar verwachting gebeurt dat per 1 september 2009.

Invoering van betaald parkeren moet voorkomen dat mensen er de hele dag parkeren die niet op het bedrijventerrein hoeven te zijn. Hierdoor blijft het gebied bereikbaar voor werknemers en bezoekers. Door het verhogen van de parkeertarieven in de rest van de stad zou de bereikbaarheid van het bedrijventerrein minder goed worden. De parkeertarieven in de rest van de stad zijn verhoogd om het gebruik van de auto binnen de ring A10 te verminderen en daardoor de luchtkwaliteit te verbeteren.

De Schinkel Bus en Amstel Business Park Bus worden verzorgd door Stichting Westpoort Bereikbaar. Deze stichting exploiteert de Westpoort Bus in de haven van Amsterdam.

De Schinkel Bus rijdt tussen 07.00 en 10.00 uur en tussen 15.30 en 18.00 uur vier keer per uur van en naar metrostation Henk Sneevlietweg.

De Amstel Business Park Bus rijdt tussen 07.00 en 10.00 uur en tussen 15.30 en 18.00 uur twee keer per uur van en naar metro/treinstation Amstel (vanaf 1 september zal dit vier keer per uur zijn).
Provincie:
Tag(s):