dinsdag, 24. maart 2009 - 13:09

Greenpeace: bezwaar tegen herstart kernreactor in Petten

Petten

Greenpeace tekent bezwaar aan tegen de herstart van de onderzoeksreactor in Petten. De reactor werd in augustus vorig jaar stilgelegd vanwege lekkende koelwaterleidingen. In februari werd de kernreactor volgens Greenpeace weer opgestart zonder dat de lekkage verholpen was.

Isotopen-tekort
Er werd een tekort aan medische isotopen voorzien. Greenpeace waarschuwt dat werknemers en omwonenden onnodig in gevaar worden gebracht. Andere kernreactoren in het buitenland zouden de medicijnproductie van Petten kunnen opvangen. De reactor zou zo buiten bedrijf kunnen blijven tot het lek is hersteld.

Onafhankelijk onderzoeksbureau Profundo deed in opdracht van Greenpeace onderzoek naar de mogelijkheid de medicijnproductie van Petten door andere reactoren in de wereld te laten overnemen. Het bureau komt nu tot de conclusie dat commerciële contracten van andere kerncentrales extra medicijnproductie in de weg zitten.

Worden deze contracten opgeschort, dan zou Petten dicht kunnen om de hoognodige reparaties uit te voeren. Kankerpatiënten kunnen dan gewoon geholpen worden.

“De onveilige kernreactor in Petten is opnieuw opgestart omdat andere onderzoeksinstituten geen inkomsten willen verliezen. Met zoiets gevaarlijks als een kernreactor moet veiligheid voorop staat en mogen economische belangen geen rol spelen�, zegt Ike Teuling, campagneleider kernenergie van Greenpeace.

Greenpeace roept eerstverantwoordelijk minister Cramer op de toestemming voor de herstart in te trekken totdat goed onderzocht is of Petten absoluut noodzakelijk is voor de productie van medische isotopen.

Greenpeace vindt dat behandeling van kankerpatiënten geen gevaar voor omwonenden van Petten mag betekenen. Dat koelwater kan weglekken, waarbij de radioactieve reactorkern kan smelten voor de productie van medische isotopen, is riskant en onnodig.

Greenpeace windt dat de alternatieven productiemethoden die géén gevaar voor de omgeving opleveren snel verder moeten worden ontwikkeld.
Provincie:
Tag(s):