woensdag, 30. september 2009 - 21:41

Greenpeace biedt virtueel zeereservaat aan

Den Haag

"Een uitstekend initiatief om jullie belang voor de bescherming van de Noordzee op deze manier te benadrukken." Dat zei minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) woensdag bij het in ontvangst nemen van een virtueel zeereservaat. Milieuorganisatie Greenpeace bood het virtuele reservaat aan om de oproep tot het oprichten van echte zeereservaten kracht bij te zetten.

Het virtuele zeereservaat bestond uit een landkaart met daarop de handtekeningen van bijna dertigduizend Nederlanders die afgelopen zomer virtueel een vierkante kilometer Noordzee hebben geclaimd. De milieuorganisatie wil dat minister Verburg het geclaimde gebied omzet in een echt reservaat dat de zee weer gezond moet maken. Volgens Greenpeace is het afsluiten van een deel van de Noordzee de enige mogelijkheid om de visstand en de natuur in de Noordzee te redden.

Natura 2000-gebieden
Minister Verburg gaf Greenpeace ook nog iets terug: een landkaart met daarop de vijf gebieden op de Noordzee die de minister in december 2008 bij de Europese Commissie heeft aangemeld als Natura 2000-gebied. Deze gebieden zijn Doggersbank, Klaverbank, Friese Front, Noordzeekustzone 2, en Vlakte van de Raan. "Laten we met elkaar de Noordzee gaan beschermen en de visserij gaan verduurzamen", stelde minister Verburg voor. Om haar oproep kracht bij te zetten zette de minister haar handtekening op de kaart met Natura-2000 gebieden.

FIMPAS
Op dinsdag 6 oktober heeft de aftrap plaats van het twee jaar durende internationale project Fisheries Measures in Protected Areas (FIMPAS). Dit project moet leiden tot visserijmaatregelen voor beschermde gebieden op de Noordzee. Het project FIMPAS is een overleg tussen alle betrokken partijen zoals natuurorganisaties, visserijsector, overheden, wetenschappers en internationale partners.
Provincie:
Tag(s):