woensdag, 8. april 2009 - 22:25

Grens startersleningen verhoogd

Zwolle

Onlangs is de Zwolse Aanpak vastgesteld voor de stimulering van de woningproductie als maatregel tegen de kredietcrisis. Het college van B&W heeft nu de grens voor de VROM-startersleningen verhoogd van 200.000 euro naar 235.000 euro. Deze verhoging geldt voor bestaande en nieuwe woningen.

Nieuwbouwprojecten
Bij nieuwbouwprojecten die daarvoor speciaal worden geselecteerd kan het college van B&W besluiten de grens te verhogen naar maximaal 265.000 euro.

Starters en woningproductie
Met deze verhogingen hoopt de gemeente dat meer woningen bereikbaar worden voor starters en dat de woningmarkt en de productie van woningen in beweging blijft.

VROM-starterslening
De VROM-starterslening heeft als doel de bereikbaarheid van koopwoningen voor starters op de woningmarkt te vergroten. Voor Zwolle is EUR870.000,-- beschikbaar voor starters op de woningmarkt. De wijziging van de regeling treedt op 1 mei 2009 in werking.
Provincie:
Tag(s):