donderdag, 26. maart 2009 - 11:10

GrienLinks: Gedeputeerde Staten beter hun best doen voor de burgers

Leeuwarden

De GrienLinks statenfractie heeft op 25 maart twee series schriftelijke vragen ingediend bij Gedeputeerde Staten (GS). In beide series vragen wordt aan GS gevraagd waarom zij geen inzage geven in de achtergronden waar ze hun besluiten rond de REC (Reststoffen Energie Centrale) in Harlingen op baseren.

Betrouwbaarheid
Fractievoorzitter Irona Groeneveld: “Als wij een betrouwbare overheid willen zijn voor de burgers, dan moeten we ook laten zien op welke gronden wij besluiten nemen. Wij kwamen het nu in de situatie rond de REC tweemaal tegen: eenmaal weigerden GS inzage te geven in berekeningen van bureaus over de uitstoot en de tweede maal gaven GS geen duidelijkheid over onderzoeken naar het verschuiven van de bouwperiode van de REC. Het lijkt wel ‘balletje, balletje’ spelen met burgers en dat is toch niet de bedoeling van besturen. Burgers moeten inzicht hebben in het openbare bestuur, dat is de essentie van democratie. Wij roepen GS op om hun eigen woorden waar te maken dat zij open en transparant zouden zijn.�

De eerste serie vragen
In de eerste serie vragen gaat de GrienLinks fractie in op het niet beschikbaar willen stellen door GS van berekeningen van externe bureaus over de uitstoot van de REC. De stichting Afvaloven Nee heeft in een bezwaar op de beschikking voor de REC gevraagd of er wel gekeken is naar de haalbaarheid van de normen voor de uitstoot en naar de juistheid van de berekeningen door Omrin.


Volgens GS geven berekeningen van twee externe bureaus aan dat in de aanvraag van Omrin juiste gegevens staan. Daarom zijn de bezwaren ongegrond verklaard door GS. Het College van GS wil deze berekeningen nu niet ter inzage geven, ondanks een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur door de stichting Afvaloven Nee. GS zeggen dat de berekeningen verweven zitten in een e-mailwisseling tussen de bureaus en de ambtenaren. En die willen ze niet beschikbaar stellen omdat er ook ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ van de ambtenaren in staan. Groeneveld: “Maak gewoon die opvatting ‘wit’ en stel de informatie van de bureaus beschikbaar! En wij vragen ons ook af: waarom is er niet een apart overzichtelijk (en inzichtelijk) rapport van die bureaus? Best gek, toch?�

De tweede serie vragen
In de tweede serie vragen verbaast Groeneveld zich over de tegenstrijdigheid van uitspraken over de gevolgen van de bouwwerkzaamheden. Vorig jaar is de voortoets gedaan door GS om te bekijken of er een Natuurbeschermingswetvergunning afgegeven moet worden. De conclusie was, dat, als er in januari en februari gebouwd werd, het nog buiten het trekseizoen viel van bepaalde vissen (zoals de Fint) en buiten de broedperiode van vogels.

Nu er in maart en april gebouwd wordt, valt het wél in de trek- en broedperiode. Desondanks schrijven GS op 20 maart 2009 in een brief aan Omrin dat dit toch geen probleem is. Groeneveld: “En dat staat er gewoon zomaar, zonder uitleg of verwijzing naar enig onderzoek. Wij willen hier ook wel meer van weten, maar de essentie is nogmaals, dat de grond van besluiten navolgbaar moet zijn voor burgers.�
Provincie:
Tag(s):