vrijdag, 17. juli 2009 - 20:13

Groen licht voor uitbreiding kade’s Beatrixhaven

Werkendam

Met de overeenstemming tussen Gemeente Werkendam en twee pachters van grond langs de Merwede, is de uitbreiding van de kade’s in de Beatrixhaven in Werkendam een flinke stap dichterbij gekomen. Tevens is met de havenondernemers overeenstemming bereikt over de te realiseren kadeconstructie en de verkoop van het gedeelte van de haven dat gedempt moet worden.

Al enkele jaren geleden richtten de havenondernemers, namens de bedrijven Concordia Shipyards, Veka en De Waal, een verzoek aan het gemeentebestuur om medewerking te verlenen aan de realisering van extra kaderuimte in de Beatrixhaven. Reden hiervoor was de groeiende vraag naar nieuwe binnenvaartschepen en de steeds groter wordende schepen.

Voor de aanleg van extra kaderuimte dient ca. 1 ha. water in de Beatrixhaven gedempt te worden. Omdat dit consequenties heeft voor de waterstand in de Merwede, stelt Rijkswaterstaat de eis om het verlies aan waterbergend vermogen te compenseren.
Provincie:
Tag(s):