woensdag, 25. maart 2009 - 14:01

GroenLinks stelt vragen over toeslag duurzame energie

GroenLinks stelt vragen aan het college over de “toeslag duurzame energie Noorderplassen-West� .

Het zou gaan om een rekening van € 407,-- die bewoners van Noorderplassen-West van Nuon hebben ontvangen voor een bijdrage aan het zoneiland.(zogenaamde toeslag duurzame energie Almere Noorderplassen).

Nuon geeft aan dat deze bijdrage is opgenomen in de koopovereenkomst met de bewoners (met name voor mensen die in particulier opdrachtgeverschap hun woning bouwen is dit zichtbaar; voor mensen met een woning in projectbouw zitten deze kosten verborgen).

Bijzonder gegeven is dat dit alleen geldt voor woningen in fase 3 en 4 van de Noorderplassen-West. De bewoners van woningen die eerder gerealiseerd zijn (fase 1 en 2), zijn de dans ontsprongen.

De gemeente Almere liet weten hoogst verbaasd te zijn over de bijdrage die de bewoners moeten betalen. “Daar weten wij niets van�, aldus een woordvoerder.

Zowel de woordvoerder van de gemeente als van Nuon gaven desgevraagd toe dat men dit beter had moeten communiceren met die bewoners.

GroenLinks juicht het toe dat meer duurzame energie wordt toegepast om zodoende als gemeente klimaatneutraal te kunnen worden. Maar zij vindt niet dat maatschappelijke investeringen, waar de samenleving als geheel van profiteert, gebiedsgericht moeten worden doorberekend.

Daarnaast is het voor GroenLinks geen uitgemaakte zaak dat in situaties waar bewoners niet zelf kunnen kiezen en waar ze hun warmteaansluiting op deze manier moeten regelen op deze manier belast worden. Bovendien wordt het zoneiland pas in 2010 gerealiseerd.

Het geheel van dit opmerkelijke beleid en de niet eenduidige communicatie is voor de fractie van GroenLinks aanleiding geweest voor onderstaande vragen:

1.Hoe is de communicatie over deze bijzondere toeslag voor een selectief deel van de Almeerse inwoners nu verlopen gezien de verschillende reacties in de media?

2.Bent u met GroenLinks van mening dat de communicatie in dit proces te wensen over laat? Zo ja, wat gaat u er aan doen om dit te corrigeren en ervoor te zorgen dat zorgvuldige communicatie naar inwoners beter geborgd wordt?

3.Hoe zien de afspraken er nu precies uit die u gemaakt hebt met Nuon over de extra bijdrage van inwoners aan deze maatschappelijke investering?

4.Hoe rechtvaardigt u het dat maatschappelijke investeringen die ten nutte komen aan de samenleving (CO2-reductie), bekostigd worden door een kleine gebiedsgerichte groep waarbij Nuon de financiële vruchten plukt? Investeringen die dan vervolgens niet direct ten gunste komen van de mensen die een bijdrage hieraan hebben geleverd?

Immers de opgewekte warmte verdwijnt bij Nuon gewoon in de grote pot van de stadsverwarming en de bewoners van de Noorderplassen-West ontvangen dezelfde energierekening als iedere andere inwoner met stadsverwarming in Almere.

5.Waarom hebt u er niet voor gekozen om dit zoneiland iets van de hele Almeerse bevolking te laten zijn?

6.Bent u met GroenLinks van mening dat deze berichten in de media het draagvlak voor duurzaamheid ondermijnen?

7.Wat gaat u doen om dit geschonden imago te herstellen?
Provincie:
Tag(s):