vrijdag, 29. mei 2009 - 16:48

Grond in wijk Haaksbergen deels verontreinigd met koper

Haaksbergen

In het zuidelijk deel van de wijk Wolferink en een deel van de wijk Zienesch is de bodem mogelijk verontreinigd met koper. Tijdens baggerwerkzaamheden door het waterschap is die verontreiniging aan het licht gekomen. Dit heeft de provincie Overijssel bekendgemaakt.

Volgens de GGD is er geen sprake van gezondheidsrisico’s. Toch moet de provincie in dit soort situaties een nader onderzoek laten uitvoeren om de omvang van de koperverontreiniging duidelijk in kaart te brengen. De Wet bodembescherming schrijft dat voor.

Daarom is er voor de betrokken bewoners een informatiebijeenkomst op dinsdagavond 9 juni in zaal ’t Hoogeland . De provincie organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met de gemeente Haaksbergen.

Hoewel de omvang van de koperverontreiniging dus nog duidelijk in kaart moet worden gebracht, staat wel al vast dat het om een oude verontreiniging moet gaan. Die dateert mogelijk al van voor de Tweede Wereldoorlog, toen de betrokken woonwijken nog niet eens waren gebouwd.

De aanvullende onderzoeken die in opdracht van de provincie Overijssel door een bedrijf worden uitgevoerd, bestaan onder meer uit (handmatige) grondboringen. Deze boringen starten mogelijk al eind juni. In een aantal gevallen kunnen die boringen ook in particuliere tuinen plaats vinden.

De bewoners van de betrokken straten hebben daarover een brief van de provincie ontvangen. In die brief staat, dat er in elk geval vooraf overleg plaatsvindt als er bij iemand in zijn of haar tuin moet worden geboord.
Provincie:
Tag(s):