donderdag, 19. november 2009 - 17:02

Groningen Airport krijgt goedkeuring voor baanverlenging

De Europese Commissie heeft donderdag laten weten dat er geen bezwaren zijn tegen de rijksbijdrage van 18,6 miljoen euro aan Groningen Airport voor de baanverlenging. Hiermee is een volgende stap gezet in het realiseren van een verlengde baan waar ook grotere vliegtuigen kunnen starten en landen.

De plannen voor de baanverlenging van 1800 naar 2500 meter zijn in 2001 in een Aanwijzingsbesluit al goedgekeurd door het rijk. Maar in juni 2008 heeft de Raad van State de beslissing op de bezwaren tegen het aanwijzingsbesluit vernietigd. Reden hiervoor was dat de rijksbijdrage van 18,6 miljoen euro voor de baanverlenging volgens de Raad aangemeld had moeten worden in Brussel. De luchthaven kan zich met een verlengde baan ontwikkelen tot volwaardige speler in de markt. Daardoor krijgen de internationale bereikbaarheid en de economische positie van het noorden van Nederland een nieuwe impuls.

Met de goedkeuring van de Europese Commissie is een volgende stap gezet naar verlenging van de landingsbaan. Het rijk moet binnen zes weken na vandaag opnieuw beslissen op de geuite bezwaren. In principe kan de verlengde landingsbaan dan in de loop van 2011 in gebruik genomen worden.
Provincie:
Tag(s):