dinsdag, 7. juli 2009 - 12:17

Groningen gaat werkloosheid bestrijden

Groningen

Het college van B&W in Groningen steekt 18,8 miljoen extra in bestrijding van de werkloosheid in de stad. Een uitgebreid pakket maatregelen moet onder de noemer ‘Alle hens aan dek’ de verwachte snelle toename van de werkloosheid tegengaan.

Speerpunten zijn: het voorkomen van werkloosheid bij jongeren en schoolverlaters en het zo groot mogelijk maken en houden van de kansen op de arbeidsmarkt van nieuwe werklozen.

De gemeente gaat verder ook extra investeren in de mensen die ondanks de economische bloei de afgelopen jaren aan de kant zijn blijven staan, zoals mensen die op de wachtlijst van de sociale werkvoorziening staan. 'We staan voor een gigantische opgave', licht wethouder Peter Verschuren van Sociale Zaken en Arbeidmarktbeleid toe.
Provincie:
Tag(s):