dinsdag, 24. februari 2009 - 11:18

Groningen maakt bezwaar tegen besluit N 361

Groningen

Het college van burgemeester ven wethouders van Groningen heeft bij de provincie Groningen een bezwaarschrift ingediend tegen het Tracébesluit voor de N361. Het gaat om de wegverbinding Mensingeweer – Winsum - Groningen

Het ingrijpende karakter op het cultuur – en natuurhistorische landschap en dan met name het deel dat raakt aan de Koningslaagte is de aanleiding tot het indienen van het bezwaarschrift.
Provincie:
Tag(s):