woensdag, 24. juni 2009 - 20:15

Groningen presenteert economisch programma 2010-2014

Groningen

Met G-Kracht presenteert het College van B&W van Groningen het nieuwe economisch meerjarenprogramma voor de stad. De focus van dit vijfjaren-programma, dat loopt van 2010 tot en met 2014, ligt op het stimuleren van de werkgelegenheid in Groningen.

Eind 2014 wil Groningen 135.000 arbeids-plaatsen hebben. Met het in G-Kracht beschreven beleid wil de gemeente hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Om deze toename van het aantal arbeidsplaatsen te realiseren is het, zeker in deze tijden van economische tegenwind, van groot belang de krachten te bundelen en minder versnipperd in te zetten. De aandacht zal de komende jaren vooral gericht zijn op drie deelprogramma’s die onderling nauw samenhangen:
Provincie:
Tag(s):