dinsdag, 21. april 2009 - 15:37

Groot onderhoud aan stadsbrug van Weert

Weert

De komende maanden vindt er groot onderhoud plaats aan de Stadsbrug in Weert. Voor weggebruikers zal dat enige verkeershinder veroorzaken. Die hinder wordt veroorzaakt door een tijdelijke rijbaanversmalling die op enkele momenten van kracht is. Het heeft allemaal te maken met voorbereidingswerkzaamheden voor groot onderhoud dat de komende maanden aan de stadsbrug verricht gaat worden. Alle werkzaamheden aan de brug zijn eind juni a.s. voltooid, zo meldt de gemeente Weert.

De gedeeltelijke afsluiting van deze week duurt ongeveer 3 dagen, dus t/m vrijdag a.s. Volgende week kan zich dezelfde stremming voordoen, omdat dan de steigers worden geplaatst die nodig zijn om onderhoud te kunnen verrichten aan de 4 heftorens van de brug.

De onderhoudswerkzaamheden behelsen een bouwkundige renovatie van het beweegbare deel van de brug. Dat deel wordt aan de onderzijde compleet gestraald en gecoat. Aan de wegdekkant wordt de slijtlaag eraf gestraald en wordt er een nieuwe aangebracht.
Verder vindt er aan de brug een volledige electro-werktuigbouwkundige renovatie plaats. Dat betreft de motor, de aandrijving en alle bijbehorende electrotechnische componenten.
Er vinden esthetische verbeteringen plaats. Zo worden de 4 heftorens gestraald en opnieuw gecoat. Ook komt er designverlichting aan de heftorens, worden de leuningen vervangen en komt er nieuwe slagboominstallatie.

Tussen 8 en 18 mei a.s. zal het vaarverkeer in de Zuid-Willemsvaart gestremd zijn. Die data zijn bewust gekozen omdat Prorail dan ook werkt aan de verderop gelegen spoorbrug over het kanaal. Op die manier krijgt de scheepvaart dan maar één keer met een stremming te maken.

Rijkswaterstaat (RWS) neemt in de toekomst de bediening van de brug over.
De feitelijke overdracht daarvan is eind 2010, begin 2011 voorzien. Eerst zal RWS op diverse plaatsen in het kanaal nog voorzieningen realiseren die het mogelijk maken straks op één centrale plaats de bediening van de bruggen en sluizen te kunnen laten plaatsvinden. Totdat de overdracht plaatsvindt bedienen gemeentelijke brugwachters de brug.
Provincie:
Tag(s):