woensdag, 24. juni 2009 - 17:27

Groot onderhoud gistingstank zuivering Walcheren

Ritthem

Het geplande onderhoud aan de rioolwaterzuivering in Ritthem is in volle gang. Het betreft groot onderhoud aan beide gistingstanks, die zorgen voor het omzetten van slib in biogas. Eind juli moet het werk afgerond zijn. De totale projectkosten bedragen 1,2 miljoen euro.

Het onderhoud is nodig om de bedrijfszekerheid van het gistingsproces te garanderen. De mechanische onderdelen zijn aan vervanging toe omdat ze zowel technisch als financieel zijn afgeschreven. Het gaat om het vervangen van pompen, leidingen, afsluiters, warmtewisselaars en gascompressoren. Ook het reinigen van de binnenzijde van de tanks behoort tot het groot onderhoud.

De gistingstank van de rioolwaterzuivering Walcheren is een wezenlijk onderdeel van de zuiveringsinstallatie. Het afval dat overblijft na zuivering van het water, is slib. Hiervan wordt een deel (30%) in de gistingstank omgezet in biogas en vervolgens met een gasmotor omgezet tot elek-triciteit en warmte. Zo’n 70% van het eigen energieverbruik wordt op deze manier zelf opgewekt.
Provincie:
Tag(s):