dinsdag, 31. maart 2009 - 12:59

Groot vaccinatieonderzoek onder ouderen

Almere

In Almere is men maandag gestart met een grootschalig vaccinatieonderzoek naar de werkzaamheid van een vaccin tegen de pneumokokkenbacterie. In totaal zal een groep van 85.000 mensen van 65 jaar en ouder in heel Nederland meedoen aan het onderzoek. In de regio Almere krijgen ruim 11.000 senioren een brief met informatie. Deze senioren zijn door hun eigen huisarts geselecteerd voor mogelijke deelname.

Eén op de honderd 65-plussers krijgt een ernstige infectieziekte veroorzaakt door deze bacterie, zoals longontsteking, hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. De sterfte veroorzaakt door pneumokokken bij 65-plussers die ziek zijn geworden door een infectie bedraagt 30 tot 50% bij risicopatiënten.

Het onderzoek heet CAPITA (Community Acquired Pneunomia Immunization Trial) en duurt drie jaar. Het Julius Centrum, onderdeel van het UMC Utrecht, coördineert de studie. Het is een dubbelblind placebo-gecontroleerd onderzoek. De helft van de deelnemers krijgt een placebo zonder werkzame stoffen toegediend, de andere helft het onderzoeksvaccin. Na gebleken effectiviteit van het vaccin, zal deze groep kunnen kiezen om alsnog te worden gevaccineerd.
Provincie:
Tag(s):