woensdag, 14. oktober 2009 - 13:34

Grootschalig onderzoek zelfredzaamheid slachtoffers

Diemen

Het Instituut voor Psychotrauma, Slachtofferhulp Nederland (SHN) en de Vereniging Samenwerkende Brandwonden Centra Nederland (VSBN) starten een grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar zelfredzaamheid bij slachtoffers.

Het onderzoek richt zich op slachtoffers van schokkende gebeurtenissen, zoals geweld, branden, ongevallen en rampen. Bekend is dat een minderheid van de getroffenen van deze gebeurtenissen met ernstige en langdurige psychische problemen kampt. Verder blijkt dat naarmate getroffenen een grotere zelfredzaamheid hebben, zij een kleinere kans lopen op ernstige en langdurige psychische problemen. Inzicht in de mate van zelfredzaamheid verbetert de mogelijkheden om vroegtijdig vast te stellen welke getroffenen groot risico lopen op langdurige psychische klachten. Met deze informatie kan de hulpverlening aan getroffenen van schokkende gebeurtenissen verbeterd worden.

In dit onderzoek worden getroffenen van diverse schokkende gebeurtenissen en getroffenen met ernstige posttraumatische klachten circa een half jaar gevolgd. Daarbij vullen getroffenen onder meer vragenlijsten over zelfredzaamheid in, die gebaseerd zijn op de Engelstalige “Self-coping efficacy” vragenlijst . Volgens plan zullen ten minste 800 slachtoffers gaan deelnemen aan dit meerjarige wetenschappelijke onderzoek. In 2010 worden de eerste resultaten van dit onderzoek verwacht.
Provincie:
Tag(s):