donderdag, 8. oktober 2009 - 9:49

Grootschalige brandoefening Diakonessenhuis

Zeist

Woensdag hield het Diakonessenhuis locatie Zeist in samenwerking met de brandweer in Zeist een grootschalige brandoefening. De bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) is onder de loep genomen en de werking van de plannen en procedures op brandgebied zijn getest in de praktijk.

Dit sluit perfect aan bij de landelijke campagne rondom de Brandpreventieweek, die deze week gestart is. In het kader van veilige zorg houdt het Diakonessenhuis regelmatig oefeningen en trainingen op calamiteitengebied. Daarvoor werkt het Diakonessenhuis onder andere nauw samen met het UMC Utrecht dat een eigen brandweerteam heeft. Tijdens deze oefening ging speciale aandacht uit naar het snel en goed kunnen evacueren van patiënten, bezoekers en medewerkers wanneer zich een calamiteit voordoet. 

Er werd een calamiteit geënsceneerd waarop door de deelnemers moest worden ingespeeld. Patiënten en bezoekers zijn vooraf over de oefening geïnformeerd. Er is rekening gehouden met bepaalde afdelingen zodat de zorg, waar dat nodig was, gewoon door kon gaan en er geen onnodige schrikreacties ontstonden. De door het Diakonessenhuis aangewezen bedrijfshulpverleners (BHV'ers) troffen de eerste maatregelen waaronder het ontruimen van een aanzienlijk deel van het ziekenhuis.

Door de rookontwikkeling nam de brandweer de ontruiming bij hun aankomst over. Daarnaast richtten zij zich op de bestrijding van de brand. Klaas Kalverdijk, veiligheidsmanager Diakonessenhuis: " Ik ben erg blij met het verloop van de oefening. Onze BHV'ers wisten de procedures redelijk tot goed toe te passen, paniek te voorkomen en snel te evacueren. Mensen bleven rustig. Ook de samenwerking met de brandweer verliep goed. Natuurlijk kunnen er zaken beter, daar oefenen we juist voor".
Provincie:
Tag(s):