woensdag, 15. april 2009 - 11:27

Grootschalige controle op traditionele Chinese medicijnen

Schiedam

In de maand maart hebben medewerkers van het Regionaal Milieuteam van politie Rotterdam-Rijmond in samenwerking met de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) en de Inspectie Gezondheidszorg, controles uitgevoerd op traditionele Chinese medicijnen.

Het Regionaal Milieuteam werd hierbij geassisteerd door een deskundige van TRAFFIC Europe, the wildlife trade monitoring network.

Er zijn 23 Chinese medicijnwinkels en toko's veelal gelegen in het centrum van Rotterdam, bezocht en gecontroleerd op de aanwezigheid van preparaten waarin delen van beschermde planten of dieren aanwezig waren.

Het was de eerste keer dat dergelijke controles op deze schaal en in dit samenwerkingsverband werden gedaan. Bij de helft van de adressen was het niet in orde en werd handelswaar in beslag genomen waar musk, luipaartbot of zwaar beschermde orchideesoorten in aanwezig waren.

De spullen werden in beslag genomen en tegen de winkeleigenaren is proces-verbaal opgemaakt ter zaken van de Flora- en faunawet. De VWA deelde diverse schriftelijke waarschuwingen uit voor het ontbreken van etiketten en het niet naleven van hygiëne-voorschriften en maakte voor dit laatste ook een aantal boeterapporten op.

Verder nam de VWA drie kilo kruiden in beslag die zwaar vergiftigd waren. Door de Inspectie Gezondheidszorg werden op diverse adressen geneesmiddelen in beslag genomen, omdat die middelen daar niet mochten worden verkocht. Een groot deel van de geneesmiddelen is normaliter alleen op recept en na consultatie van een arts verkrijgbaar, maar in deze winkels werd een en ander vrijelijk en zonder verdere controle verkocht.
Provincie:
Tag(s):