zondag, 5. juli 2009 - 20:29

Grootscheepse controle in het Lauwersmeergebied

Groningen

De regiokorpsen van de politie Groningen en Friesland hebben zaterdag een gezamenlijke alcohol- en milieucontrole gehouden in het Lauwersmeergebied. De werd gehouden op het water en de op de wegen in het Groningse en Friese gebied. Aan deze actie werkte ook de waterpolitie van de KLPD (Korps Landelijke Politie Diensten) mee.

Op het water van de Waddenzee en het Lauwersmeer werd van 48 schippers een blaastest afgenomen. Niemand bleek teveel alcohol te hebben gedronken. Tegen twee schippers kregen een geldboete van 360 euro vanwege het varen met een snelle motorboot, terwijl men niet in het bezit was van het juiste vaarbewijs.


Op de wegen in en rondom het gebied werden 450 blaastesten afgenomen. Tegen drie automobilisten werd in verband met overmatig alcoholgebruik proces-verbaal opgemaakt. Een Duitse automobilist moest ter plaatse een geldboete van 300 euro betalen.

Vanwege het overschrijden van de maximum toegestane snelheid op de Kwelderweg en Lauwersmeerweg moesten twee automobilisten de rijbewijzen inleveren. Verder kregen acht automobilisten een bekeuring voor te snel rijden. Twee bestuurders voor het niet dragen van een helm en vier bestuurders voor het niet dragen van een gordel.

Bij de milieucontrole werd tegen twee vissers proces-verbaal opgemaakt. Zij waren niet in het bezit van een vispas. In totaal zijn 24 vissers gecontroleerd. Eenmaal constateerde de politie een milieuovertreding. Daarbij verbrandde en stortte men afval op het water van het Dokkumer Grootdiep.
Provincie:
Tag(s):