maandag, 21. september 2009 - 19:50

Grootste kuddes van Europa in Emmen

Emmen

Dierenpark Emmen heeft een noemenswaardige mijlpaal bereikt. Nergens in Europa zijn aantallen dieren in groepen te vinden als in Emmen. Naar aanleiding van de laatste geboorten van een aantal dieren zoals de impala’s en de op stapel staande verhuizing van een tiental ringstaartmaki’s naar een ander dierenpark vroeg een van de verzorgers zich af hoe uniek het dierenpark nu eigenlijk is met haar indrukwekkend grote groepen dieren.

“In de voorbereiding van de verhuizing van de ringstaartmaki’s rees bij mij de vraag of wij nu eigenlijk de grootste groepen van alle dierenparken hebben. De ringstaartmaki’s verhuizen nu juist om de natuurlijke groepsgrootte in stand te kunnen houden. Daarnaast realiseerde ik mij dat er de laatste tijd veel dieren in de kuddes zijn geboren. Samen met een collega hebben gelijk actie ondernomen en onderzoek wees inderdaad uit dat in Emmen de grootste groepen te vinden zijn: een kudde van maar liefst 15 olifanten, een kolonie van 130 Humboldt-pinguïns, een school van 140 piranha’s, 90 naakte molratten, 28 wilde lama’s, 19 degenkrabben en 40 ringstaartmaki’s zijn voorbeelden van aantallen dieren in een groep, die nergens in Europa te vinden zijn.”

Al die grote kuddes en kolonies komen overeen met de groepsgroottes van die dieren in het wild. Bovendien is de samenstelling van de groep ook dezelfde als in het wild. Zo is de kolonie van 125 mantelbavianen bijvoorbeeld opgebouwd uit harems, net als in Afrika. De grote troep bavianen lijkt in eerste instantie enigszins chaotisch maar door hun hiërarchie is het wel degelijk een geordende troep. Daarom gedragen de Emmense bavianen zich ook Afrikaans en dat maakt ze des te boeiender.”.

Het streven om de dieren in het park de mogelijkheid te geven zich zo natuurlijk mogelijk te gedragen, ligt ten grondslag aan het houden van zulke grote groepen dieren. Een kuddedier voelt zich alleen maar thuis in een kudde en zal zich zonder kudde niet op zijn gemak voelen en dat ook tonen. Dat Emmen aan zulke wensen van de dieren tegemoetkomt, straalt van de dieren af en maakt het park tegelijkertijd zo bijzonder. Olifantjes ravotten, impala’s maken sierlijke sprongen en bavianen maken ruzie, net als in het wild en daar is het Dierenpark Emmen om te doen.
Provincie:
Tag(s):