maandag, 28. september 2009 - 20:31

Grootste sportaccomodatie van Europa wil zich vestigen in Noordoostpolder

Emmeloord

De stichting IChallenge Park Emmeloord zal op 30 september aanstaande haar businessplan voor de realisatie van het innovatie- en durfsportcentrum met het Grand Prix circuit overhandigen aan gedeputeerde Andries Greiner van de provincie Flevoland en aan wethouder Willy Schutte van de gemeente Noordoostpolder. De Stichting IChallenge Park zal op 30 september het plan toelichten. Het businessplan zal worden overhandigd door Tom Coronel, meervoudig Nederlands kampioen in de autosport, en adviseur van de Stichting Ichallenge Park.

De Stichting IChallenge Park Emmeloord wil in samenwerking met belangrijke innovatieve marktspelers het meest innovatieve platform voor mobiliteit, sport, toerisme en industrie van Nederland realiseren.
De combinatie tussen sport, business, educatie, toerisme en entertainment zijn de ingrediënten waarmee IChallenge het durfsport- en innovatiecentrum nabij Emmeloord wil inrichten. Als alles volgens plan gaat kunnen de eerste auto’s, boten, en motoren in 2013 gebruik maken van alle accommodaties. Het gehele park zal dan in 2015 gereed zijn.

Of het Ichallenge park zich ook daadwerkelijk mag vestigen in Noordoostpolder is nog niet duidelijk. Onderzocht moet worden hoe het initiatief zich verhoudt tot de landelijke en Europese wet- en regelgeving. Ook het maatschappelijk draagvlak zal moeten worden onderzocht. De initiatiefnemers zijn er van overtuigd dat Emmeloord centraal gelegen aan de A6 en N50 de plek is waar zij het park willen realiseren
Volgens de stichting IChallenge Park Emmeloord bestaat er in Nederland grote behoefte aan een nationaal centrum voor durfsporten welke steeds minder in andere delen van Nederland beoefend of gerealiseerd kunnen worden. Onder de durfsporten vallen ook de gemotoriseerde sporten. Het hart van het IChallenge Park Emmeloord bestaat dan ook uit een basiscircuit met een lengte van 5500 meter, dat zowel links als rechtsom gebruikt kan worden. Door de keuze van het ontwerp ontstaan twee totaal verschillende baanvarianten.
Rondom het circuit komen ook accommodaties voor de andere sporten zoals karten, motocross, terreinrijden, etc. Daarnaast krijgen ook watersporters waaronder jetskiërs, waterskiërs, speedbootracers en onder andere kitesurfers een test- en wedstrijdaccommodatie. Op alle accommodaties zullen ook cursussen, opleidingen en incentives worden georganiseerd. Om het gehele zin te vermaken komen er bovendien toeristische voorzieningen.

De vele gemotoriseerde sporten staan een grote omwenteling te wachten door het gebruik van electromotoren en het gebruik van nieuwe brandstoffen. Onderzoek zal leiden tot innovaties op het gebied van bijvoorbeeld brandstofverbruik, beperking van het geluidsvolume, inzet andere materialen en de toepassing van alternatieve energiebronnen. De industrie speelt hierop in en de komende jaren zal er veel geld worden besteed aan research en development.
Er is een behoefte aan een testbaan en medewerkers met specifieke kennis. Het IChallenge Park Emmeloord wil inspelen op al deze innovatieve, duurzame ontwikkelingen binnen de sportbeleving. Om die reden zal het park worden aangevuld met opleidingen en een bedrijventerrein met de naam TechnoPark. Dit bedrijventerrein is primair bedoeld voor bedrijven die verbonden zijn aan de durf- en snelheidsporten, evenals de zogenaamde automotive industrie.
Provincie:
Tag(s):