woensdag, 15. juli 2009 - 11:18

Grootste uitgave is woonkosten

De grootste uitgavenpost voor huishoudens is wonen. Vooral de lagere inkomens besteden hier relatief veel aan. De hogere inkomens geven naar verhouding meer uit aan ontwikkeling en ontspanning. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2008 besteedde een Nederlands huishouden gemiddeld bijna 31,3 duizend euro. De woonlasten en de uitgaven voor het onderhoud van de woning en de tuin vormen met bijna 24 procent de grootste uitgavenpost. Op de tweede plaats staan met 17 procent de bestedingen aan verkeer en vervoer.

De grootste uitgavenpost voor huishoudens is wonen. Vooral de lagere inkomens besteden hier relatief veel aan. De hogere inkomens geven naar verhouding meer uit aan ontwikkeling en ontspanning.

Voeding, en ontwikkeling en ontspanning zijn ieder goed voor bijna 16 procent van de bestedingen. Aan kleren en schoenen spenderen huishoudens 6 procent. Nog eens 6 procent gaat op aan de kosten voor verwarming en verlichting. Het minst geven huishoudens uit aan de inventaris (5 procent) en aan hygiëne en geneeskundige verzorging (4 procent).

Lage inkomens geven relatief het meest uit aan wonen
Bij huishoudens in de laagste inkomensklasse is het aandeel dat besteed wordt aan woonlasten en woningonderhoud met 29 procent aanmerkelijk hoger dan bij huishoudens in de hoogste inkomensgroep (21 procent). Wel wordt een deel van de lagere inkomens voor de relatief hogere woonlasten gecompenseerd door de huurtoeslag. Ook geven de lagere inkomens naar verhouding meer uit aan energie.
Categorie:
Tag(s):