donderdag, 2. juli 2009 - 9:17

Grote tevredenheid over Wmo-voorzieningen in Leek

Leek

De meeste cliënten zijn tevreden over het aanbod en de kwaliteit van de individuele voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Leek. Een grote meerderheid van de cliënten (89%) vindt dat ze door de voorzieningen beter functioneren. Dit blijkt uit het nieuwe klanttevredenheidsonderzoek van de Gemeente Leek.

Begin dit jaar is aan gebruikers en aanvragers hun mening gevraagd over de woon- en vervoersvoorzieningen, de hulp bij het huishouden en de dienstverlening. Volgens de gebruikers is de kwaliteit van de verschillende voorzieningen goed. Ze geven de voorzieningen gemiddeld een 8. Veel cliënten (79%) zijn tevreden met de manier waarop hun aanvraag is afgehandeld.

In het klanttevredenheidsonderzoek zijn ook mantelzorgers en vrijwilligers ondervraagd. Van de mantelzorgers heeft 61% wel eens gehoord van het steunpunt mantelzorg. Meer dan de helft van de vrijwilligers heeft wel eens van de Vrijwilligerscentrale gehoord (60%).

De Adviesraad Wmo is minder bekend. Slechts 16% van de ondervraagden weet dat de Adviesraad Wmo bestaat. Van die 16% weet de helft wat deze raad doet.
Provincie:
Tag(s):