donderdag, 2. april 2009 - 9:55

Grote veiligheidscontrole bij alle hotels en instellingen

Rotterdam

Donderdag 2 april 2009 start in Rotterdam een grote veiligheidscontrole bij alle hotels en instellingen voor nachtopvang van daklozen. Bij de controles wordt gekeken naar de brandveiligheid en de mate waarin bedrijven zich aan de brandveiligheidsregels houden.

De controleactie duurt ongeveer zes weken. In totaal zullen zo’n tachtig instellingen worden gecontroleerd. De controles worden uitgevoerd door Brandweer Rotterdam-Rijnmond. Deze zal tevens signaaltoezicht uitvoeren voor de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Met deze controleactie wil de gemeente Rotterdam bijdragen aan de brandveiligheid en de gebruiksveiligheid van genoemde instellingen en bedrijven voor zowel gebruikers, bezoekers als personeel.

De betrokken instellingen en bedrijven zijn per brief geïnformeerd over de komende controle. Als er bij de controle gebreken worden geconstateerd zal de instelling deze binnen een bepaalde termijn moeten verhelpen. In het geval van acuut onveilige situaties zal direct worden opgetreden.

Deze controlereeks maakt deel uit van een handhavingscampagne die Brandweer Rotterdam-Rijnmond, gemeentelijke dienst dS+V en milieudienst DCMR uitvoeren in opdracht van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam. De genoemde diensten werken hierbij samen aan de verhoging en borging van (brand)veiligheid van ‘gevoelige’ objecten zoals horeca, verpleeghuizen, scholen en vuurwerkverkooppunten.

Een aantal andere gemeenten dat deelneemt in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, zoals Rozenburg en Lansingerland, zal in dezelfde periode een vergelijkbaar controleprogramma uitvoeren.
Provincie:
Tag(s):