vrijdag, 2. oktober 2009 - 13:19

Grote veiligheidscontrole kinderdagverblijven Rotterdam

Rotterdam

Maandag 5 oktober 2009 start in Rotterdam een grote veiligheidscontrole bij alle kinder- en buitenschoolse opvang voor zover deze niet is gelegen in een schoolgebouw. Dit heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vrijdag laten weten.

Tijdens de controles wordt gekeken naar de brandveiligheid en de mate waarin de objecten zich aan de brandveiligheidsregels houden. Ook andere Rijnmondgemeenten zullen in dezelfde periode een vergelijkbaar controleprogramma uitvoeren.

De controles nemen ongeveer 8 weken in beslag en lopen tot eind november 2009. In totaal worden ruim 350 bouwwerken gecontroleerd. De controles worden uitgevoerd door de Brandweer Rotterdam-Rijnmond. Deze zal tevens signaaltoezicht uitvoeren voor de DCMR Milieudienst Rijnmond en dS+V.

Deze controle wordt door de Gemeente Rotterdam geïnitieerd om brandveiligheid en gebruiksveiligheid voor deze objecten, haar bezoekers en gebruikers te garanderen.

De betrokken besturen van de kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn per brief geïnformeerd over de controle. Als er bij de controle gebreken worden geconstateerd zal de instelling deze binnen een bepaalde termijn moeten verhelpen. In het geval van acuut onveilige situaties zal direct worden opgetreden.

Deze controle maakt deel uit van een handhavingscampagne die de Brandweer Rotterdam-Rijnmond, dS+V en DCMR uitvoeren in opdracht van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam. In de campagne werken de genoemde diensten samen aan de verhoging en borging van (brand)veiligheid van ‘gevoelige’ objecten zoals kinderdagverblijven, horeca, hotels, zieken- en verpleeghuizen en vuurwerkverkooppunten.
Provincie:
Tag(s):