dinsdag, 13. januari 2009 - 16:04

Groter draagvlak voor rookverbod

Amsterdam

Ruim een kwart van de Nederlanders (27%) geeft aan (wel eens) te roken. Het aantal Nederlanders dat op dit moment vooral voordelen ziet van het rookverbod in de horeca, overtreft nog altijd het aantal mensen dat vooral nadelen ziet.

Bijna de helft van de Nederlanders (48%) ziet vooral voordelen. Iets meer dan een kwart (28%) ziet vooral nadelen. Uiteraard zien niet-rokers vooral voordelen (60%, terwijl 18% van hen vooral nadelen ziet) en rokers vooral nadelen (54%, terwijl 18% van hen vooral voordelen ziet).

Als we vragen naar de mening van Nederlanders op het moment dat het rookverbod in de horeca inging, dan waren Nederlanders in eigen herinnering nagenoeg even vaak positief (51%). Een kwart (25%) zegt destijds vooral nadelen te hebben gezien, eveneens een kwart (24%) zag evenveel voor- als nadelen.

Bij overtreding, wie zou de boete dan moeten betalen: de roker of de café-eigenaar? Of moeten er sowieso geen boetes worden uitgedeeld? Twee op de drie Nederlanders (64%) vinden dat de roker (mede)verantwoordelijk is, 44 procent noemt de café-eigenaar. Twee op de tien Nederlanders (20%) vinden dat niemand moet betalen, omdat men tegenstander is van boetes.

Rokers zijn opmerkelijk solidair met de café-eigenaar. Een kwart (26%) noemt de café-eigenaar als degene die zou moeten betalen; de roker wordt twee keer zo vaak genoemd (53%). Minder dan vier op de tien rokers (37%) verklaart zich tegenstander van boetes.
Categorie:
Tag(s):