dinsdag, 2. juni 2009 - 20:02

GS Noord Holland overtraden eigen regels

Haarlem

Het bestuur van de provincie Noord-Holland is in gebreke gebleven bij het beheer van honderden miljoenen euro’s aan financiële reserves. Dit maakte het Haarlems Dagblad vandaag bekend.

Een onderzoekscommissie, bestaande uit statenleden, is vooral zeer kritisch over de rol van de Noord-Hollandse commissaris van de koningin, Harry Borghouts.

De commissie stelt in een vandaag verschenen rapport verder dat gedeputeerde staten zich niet hebben gehouden aan de eigen regels voor het financieel beheer.

De provincie kwam vorig jaar in problemen toen bijna honderd miljoen euro ondergebracht bleek bij de failliete banken Landsbanki en Lehman.

Miljoenen euro’s waren via kortlopende leningen bij buitenlandse banken geparkeerd zonder dat de verplichte risicoanalyses werden gemaakt of overzichten van de behoefte aan kasgeld.

De commissie verwijt met name commissaris Borghouts onvoldoende toezicht te hebben gehouden op dit deel van de organisatie. Er werd de afgelopen jaren geen actief risicomanagement gevoerd over het kasgeldbeheer.

Evenmin werd gecontroleerd of de verantwoordelijke ambtenaar zich bij het uitzetten van de leningen aan de voorschriften hield. Binnen GS bestond grote onduidelijkheid over de taakverdeling.

Gedeputeerde Peter Visser (PvdA) wist niet dat hij verantwoordelijk was voor de taakomschrijving van de kasgeldbeheerder. VVD’er Ton Hooijmaijers was binnen GS verantwoordelijk voor het kasgeldbeheer, maar heeft het onderwerp nooit ter sprake gebracht in het college, ook niet toen de eerste alarmerende signalen binnenkwamen over de bankencrisis.
Provincie:
Tag(s):